Portalón de entrada de la cárcel de les Corts.

Portalón de entrada de la cárcel de les Corts.

Vista del portalón de entrada de la cárcel de les Corts, que daba a la calle Joaquín Molins, 11. S/f.

Compilación B. Batlle i Piera. Arxiu Municipal de Les Corts (AMLC)